Regulamin

Regulamin

• Goście korzystający z usług „Molonówka” Guest House proszeni są o przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz o stosowanie się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy obiektu.

• Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.

• Goście  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u gospodarzy obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U.z 2001 nr 87 poz. 960)

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego Gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

• Doba pobytu obowiązuje od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

• W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

• Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

• Informujemy, że nie odpowiadamy za mienie Gościa pozostawione w pokoju.

• W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00-6:00.

• Osoby poniżej 18 r.ż. przebywające na terenie obiektu muszą znajdować się przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.

• Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju/domku również klucze do furtki i głównego wejścia do domu gościnnego - prosimy o zamykanie posesji (Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00 i otwierana o godz. 7:00, udostępniamy klucz do bramy w tych godz. jeśli Gość wyrazi taką potrzebę). 

• Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych, zagubienie kompletu kluczy (80 zł). Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju/domku, Goście zostaną obciążeni kosztami.

• Prosimy o nieużywanie żadnego sprzętu AGD, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilających energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych, a także golarek elektrycznych. Udostępniamy jednostanowiskową elektryczną płytę indukcyjną z zastrzeżeniem, aby nie wykorzystywać jej do smażenia potraw!

• Prosimy o gaszenie światła lub innych urządzeń po wyjściu z pokoju/domku.

• Prosimy powiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu i o nieprzeprowadzanie samodzielnie jakichkolwiek napraw. Zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju podczas nieobecności Gości w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych.

• Palenie papierosów w pokojach/domku jest zabronione. Miejsce do tego przeznaczone znajduje się przed wejściem do budynku lub wyjściami tarasowymi. Właściciele obiektu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającą tę zasadę bez zwrotu całej należności za pobyt.

• Prosimy o niewchodzenie w butach narciarskich do pokoju /domku. 

• Prosimy o nieprzyjmowanie i zapraszanie osób niebędącymi Gośćmi obiektu.

• Osoby nieprzestrzegające zasad powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów. 

Dodatkowe informacje

• Prosimy o segregacje odpadów w sposób przez nas oznaczony. Dodatkowe worki na śmieci, papier toaletowy, środki czystości, apteczka pierwszej pomocy, są dostępne w wyznaczony miejscu na parterze w domu gościnnym.

• Rowery, wózki i inne tego typu pojazdy prosimy o przechowywanie w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. 

• Udostępniamy dla naszych Gości pralnie, prosimy jednakże o korzystanie z urządzeń tam znajdujących się po uprzednim poinformowaniu gospodarzy. Udostępniamy również na życzenie Gości żelazko i deskę do prasowania.

• Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez 7 dni.

• Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią (pokoje gościnne, kwatery prywatne) w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących naszych usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamację składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.

• Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu, gazu, wody, Internetu, a także szkód powstałych przez działanie warunków atmosferycznych.

• Regulamin i dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej „Molonówka” Guest House oraz w budynku głównym na tablicy ogłoszeń.

• Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.